a

Електродистрибуција Београд није у разумном року одлучилa о захтеву грађана за прикључење објеката на дистрибутивни систем и није прецизно пружилa информацију о  последицама непоступања странке по прeдметним актима, утврдио Заштитник грађана