a

Филијала Пореске управе Врачар ни после годину дана није одлучила о захтеву притужиоца за ослобађање од обавезе плаћања пореза на пренос апсолутних права, чиме је повредила његово право на добијање одлуке у законском року, утврдио је Заштитник грађана