a

Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта општине Коцељева неажурно и нецелисходно је поступала поводом захтева за враћање земљишта и тиме повредила право грађанина на добијање одлуке у законском року, утврдио је Заштитник грађана