a

Заштитник грађана је утврдио да Градска управа Града Крушевца, Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове, није одлучивала у законом прописаном року по захтевима грађана, чиме је отежала остваривање њихових права и интереса