a

Препорука Заштитника грађана Министарству финансија Републике Србије, Пореској управи регионалном центру Б.... , због повреда принципа добре управе и повреде права грађана