a

Начелница Градске управе Града Београда доставила је одговор Заштитнику грађана поводом препорука Заштитника грађана које су упућене Градској управи након поступка контроле законитости и правилности рада Комуналне полиције према новинарима КРИК-а и поводом јавне препоруке за разрешење начелника Комуналне полиције Града Београда.