a

У поступку остваривања права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица Филијала за град Београд Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање није упозорила притужиоца да има основа да оствари право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, због чега је он то право остварио тек после две године, утврдио је Заштитник грађана