a

Власници картице здравственог осигурања (нова, пластифицирана здравствена књижица) сусрећу се са одређеним тешкоћама приликом коришћења те картице у здравственим установама, а на које наилазе и запослени у овим установама приликом пријема тих пацијената. Картице не садрже податке о броју здравственог картона, податке о упозорењу на одређени лек или вакцину, као ни регистрациони број послодавца. С друге стране, домови здравља нису у довољној мери опремљени читачима картица здравственог осигурања и одговарајућом информативном технологијом, каже се између осталог у превентивном обраћању Заштитника грађана Министарству здравља и Републичком фонду за здравствено осигурање.