a

Последице измене старих и сачињавања новог Анекса уговора о дневном боравку детета у предшколској установи, довеле су у неједнак положај децу чији су родитељи/старатељи потписали ова документа у односу на децу која су у предшколске установе уписана на основу уговора закључених на неодређено време, утврдио је Заштитник грађана