a

Два објекта у Херцеговачкој улици, бр. 12 и 13, остала су непорушена у ноћи насилног рушења објеката у Савамали, а притужилац је након три месеца, у јулу, дошао до сазнања да су објекти, иако и даље постоје, избрисани из катастарске евиденције.

Заштитник грађана је, након спроведеног поступка, утврдио да је незаконитим и неправилним брисањем из евиденције катастра непокретности два објекта у Херцеговачкој улици, Служба за катастар непокретности Савски венац Републичког геодетског завода грубо повредила право притужиоца, као власника на мирно уживање имовине.

Служба за катастар непокретности, иако је имала податак о држаоцу и власнику ових објеката није га обавестила о вршењу увиђаја нити о резултатима увиђаја. Супротно фактичком стању на терену, службено лице из катастра је у записнику констатовало да је један од објеката порушен, други руиниран, иако je два месеца касније вештачењем спроведеним у судском поступку, утврђено да оба објекта и даље постоје и да је могућа њихова санација. Дан након извршеног увиђаја, а пре сачињавања записника Служба за катастар донела је решење о брисању објеката из евиденције непокретности које није доставила притужиоцу, стоји између осталог у утврђењу Заштитника грађана.

Заштитник грађана је препоручио Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Савски венац да притужиоцу достави решење о упису јавне својине, као и да, без одлагања, утврди одговорност службених лица за учињене пропусте у поступку брисања објеката притужиоца из евиденција катастра непокретности.

Републички геодетски завод и Служба за катастар непокретности Савски венац у обавези су да у року од 60 дана обавесте Заштитника грађана о поступању по упућеним препорукама.