a

Републички фонд за здравствено осигурање је обавештавањем пацијенткиње да се одредбе Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања о заказивању специјалистичко - консултативних прегледа, издавању потврде на прописаном обрасцу и рефундацији, примењују само у установама у којима није уведен интегрисани здравствени информациони систем чиме је утицао на то да пацијенткињи буде ускраћена могућност рефундације трошкова обављеног прегледа у приватној пракси, утврдио је Заштитник грађана