a

Заштитник грађана поднео Министарству одбране Иницијативу за усаглашавање одредаба Правила о војној дисциплини и Законика о кривичном поступку којима се уређујe поступање по жалби лица коме је изречена дисциплинска мера