a

Годину дана Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Раковица није поступала по захтеву притужиље за промену имаоца права. Након што је Заштитник грађана затражио изјашњење службе о основаности непоступања, притужиља је убрзо добила решење којим је позитивно решен њен захтев. На предмету је радила Јасна Богосављевић из стручне службе Заштитника грађана.