a

Ангажовањем Заштитника грађана спречено је принудно исељење и успешно иницирано покретање одговарајућих правних поступака у циљу коначног решавања стамбеног питања пензионера, бивших радника одмаралишта „Стеван Филиповић“ и „Стари Град“, на Дивчибарима. Бивши запослени су се обратили притужбом ЗГ наводећи да је након две деценије в.д. директора Центра дечијих летовалишта донела незаконите одлуке о принудном исељењу из станова у власништву Града Београда, који су пензионерима, бившим радницима одмаралишта „Стеван Филиповић“ и „Стари Град“, на Дивчибарима додељени на коришћење.

Писмо захвалности су упутиле породице бивших запослених указујући да је захваљујући поступању Заштитника грађана након две деценије покренут поступак коначног решавања њиховог стамбеног питања. На предмету је радила виша саветница Тања Длеск из Одељења за хитно поступање Заштитника грађана.