a

Уз помоћ Одељења за хитна поступања притужилац у року од месец дана добио извод из држављанства, а потом и личну карту и пасош. Претходно је на јавне исправе чекао две године.