a

Притужиља из Крушевца крајем новембра обратила се Заштитнику грађана притужбом, јер је 30. септембра 2019. године, Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи у Крушевцу поднела захтев за повраћај средстава у износу од 7940 динара, уплаћених на рачун МУП-а у сврху полагања стручног испита за лиценцу службеника обезбеђења.

Притужиља међутим није полагала испит, јер је правно лице у којем је требала да заснује радни однос престало са радом. До дана подношења притужбе, притужиљи није одговорено на захтев, нити је извршен повраћај средстава. Заштитник грађана је покренуо поступак контроле МУП-а у новембру и већ 20. и 26. децембра 2019. године, МУП је доставио изјашњење у којем је наведено да је након покретања поступка контроле Заштитника грађана, МУП наложио Министарству финансија, Управи за трезор, да изврши повраћај средстава притужиљи. Притужиља се у јануару обратила дописом Заштитнику грађана, захвалила на помоћи и потврдила да је повраћај средстава извршен. Заштитник грађана је 13. јануара 2020. године обуставио поступак.