a

Грађанин се обратио Заштитнику грађана незадовољан радом и ефикасношћу Републичког геодетског завода. Захваљујући ангажовању институције, грађанину решен предмет код РГЗ. Писмо захвалности упућено Ани Петровић из стручне службе Заштитника грађана, која је радила на притужби.