a

Поздрављам израду Предлогa акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године, посебно одлуку да институција Заштитника грађана буде носилац активности „Спровођење оснивања и изградње националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом при Заштитнику грађана“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

У Мишљењу које је упућено Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Заштитник грађана је доставио примедбе и сугестије на текст Предлога акционог плана у циљу изједначавања могућности особа са инвалидитетом у уживања свих гарантованих права, поштовања њиховог достојанства и индивидуалне аутономије, обезбеђивања независности, слободе избора и пуне и ефективне партиципације у свим областима друштвеног живота, укључујући и живот у заједници.