a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 8. децембра 2020. године надзор над принудним удаљењем пет држављана Турске, који су незаконито боравили у земљи. Држављани Турске су након боравка у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, у коме су проверили неко време, спроведени до Аеродрома Никола Тесла Београд и враћени у земљу порекла. Током боравка у Србији (приликом хапшења и током боравка у Прихватилишту) нису имали примедби на поступање полицијских службеника и сарађивали су у поступку удаљења.

Поступање полицијских службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.