a

Клинички центар Ниш прихватио је препоруке из Извештаја о посети Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Центру за заштиту менталног здравља при том клиничком центру, у циљу унапређења поступања према деци и адолесцентима при примени мере физичког спутавања.

У одговору је наведено да ће, поступајући по препорукама НПМ, Центар за заштиту менталног здравља спровести:
• посебну стручну обуку здравствених радника за поступање са децом, условима и поступку примене мере физичког спутавања, као и тренинге у примени напредних техника ненасилног физичког спутавања, а сходно посебном плану обучавања здравствених радника о начину и поступку примене мере физичког спутавања,
• обуке за немедицинско особље, како би у случајевима крајње нужде, а до обезбеђивања довољног броја медицинских техничара, били оспособљени за адекватно пружање асистенције медицинском особљу у спровођењу мере физичког спутавања,
• као и да ће на основу специфичних потреба израдити програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра.

Такође, Клинички центар Ниш прихватио је препоруку НПМ да, ради правовременог планирања запошљавања здравствених радника и благовременог едуковања потребног кадра за будући рад, сачини анализу структуре запослених у Центру за заштиту менталног здравља, према годинама радног стажа, специјализацији и субспецијализацији, и о томе обавести Министарство здравља.