a

b_300_0_16777215_00_images_IMG_0378_result.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 27. јануара Казнено-поправни завод Ћуприја и Полицијску станицу Ћуприја. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана била и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији.

Пратећи поступање по препорукама Европскoг комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) које су Републици Србији упућене након посете реализоване у 2017. години, НПМ је разговарао са руководством завода, притвореницима, обишао просторије у којима се они налазе и остварио увид у релевантну документацију. Такође, у разговору са притвореницима НПМ је прибавио информације о поступању полицијских службеника према њима током задржавања и примене других полицијских овлашћења.

У ПС Ћуприја НПМ се посебно бавио заштитним мерама од злостављања, између осталог, остваривањем права на приступ лекару и адвокату, али и да о свом лишењу слободе задржана лица обавесте блиску особу. У оквиру тог методолошког приступа значајан сегмент остваривања права је и информисање задржаних лица о својим правима, о чему је посебно било речи у разговору са полицијским службеницима.