a

b_300_0_16777215_00_images_OZ_NS.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 21. јануара Окружни затвор у Новом Саду и полицијске станице Бачки Петровац и Сремски Карловци, које се налазе у оквиру Полицијске управе Нови Сад. У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и представници Покрајинског омбудсмана.

Циљ посете ОЗ Нови Сад био је праћење поступања по препорукама CPT-а које су нашој земљи упућене након посете реализоване у 2017. години. Поред разговора са притвореницима и обиласка просторија у којима се налазе притворена лица, тим НПМ је разговарао са представницима надлежних служби и руководством Завода о мерама које су предузете ради поступања по препорукама ЦПТ-а и остварио увид у релевантну документацију.

Такође, НПМ је приликом разговора са притвореницима прибављао информације о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења. У полицијским станицама посветио је посебну пажњу основним правима задржаних лица (која су уједно и гаранција од злостављања) као што су право на приступ лекару и адвокату, али и праву да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима. Тим је такође обишао просторије за задржавање у овим станицама.