a

У оквиру сталне, континуиране сарадње Националног механизма за превенцију тортуре и Комисије Министарства унутрашњих послова за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре, дана 2. фебруара 2021. године заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић и чланови НПМ тима састали су се са председником Комисије МУП-а Миливојем Недимовићем и његовим сарадницима.

На почетку састанка, др Наташа Тањевић упознала је представнике МУП-а са тим да је током 2020. године НПМ реализовао 48 посета полицијским управама и полицијским станицама у њиховом саставу и с тим у вези похвалила професионално поступање полицијских службеника током свих посета које су биле ненајављене.

Представницима министарства указано је на сегменте рада у којима је потребно уложити додатни напор ради унапређења положаја доведених и задржаних лица, као и поступања полицијских службеника при примени других полицијских овлашћења, а то се пре свега односи на обезбеђивање посебних просторија за саслушање и њихово опремање опремом за аудио и/или видео снимање, с обзиром на то да постојање тих просторија представља један вид превентивног поступања и значајну меру заштите лица лишених слободе од евентуалног недозвољеног поступања полицијских службеника. Др Наташа Тањевић је похвалила активности МУП-а које су предузете у циљу унапређења услова за боравак задржаних лица у просторијама за задржавање, с обзиром на то да је велики број просторија за задржавање које је НПМ обишао адаптиран у складу са стандардима. У вези са наведеним, председник Комисије је представио активности које су реализоване у овој области и истакао да ће до 15 фебруара ове године укупно 63 просторије за задржавање бити адаптиране у складу са важећим прописима и стандардима.

У вези са ноћним и раним јутарњим посетама полицијским станицама које је НПМ реализовао ради праћења поступања према доведеним и задржаним лицима у вези поштовања основних права које су уједно и гаранција против злостављања, др Наташа Тањевић је истакла да је приметан напредак у поступању полицијских службеника, с обзиром на чињеницу да се задржана лица са којима је тим разговарао нису жалила на остваривање ових права, а да је увидом у документацију утврђено да се ова права у највећем броју случајева поштују, као и да су унапређене евиденције које полицијске станице воде за задржана лица.

На састанку је било речи и о поступању по препорукама које је НПМ упутио у извештају о поступању полиције према лицима лишеним слободе током јавних окупљања у јулу месецу. У вези са наведеним, истакнут је значај системских и континуираних обука полицијских службеника у примени полицијских овлашћења према грађанима, а поводом чега је председник Комисије представио активности које је МУП предузео у циљу спровођења наведених обука и поступању по осталим упућеним препорукама.

На крају састанка са представником Управе граничне полиције размењене су информације од значаја за спровођење надзора на поступцима принудног удаљења странаца и поступања по препорукама које су упућене у вези са наведеним.

Иузузетно добра сарадња и одржавање заједничких састанака у циљу размене информација и резултата рада биће настављени и у наредном периоду, а све у циљу превенције тортуре и унапређења стања у овој области.