a

Борба против тортуре није само борба за жртве тортуре, већ и борба за достојанство свих нас. Устав Републике Србије и бројни међународни акти јемче неповредивост физичког и психичког интегритета човека и гарантују да нико не сме бити изложен мучењу или окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре.

Установе у којима се налазе лице лишена слободе погодују различитим видовима тортуре и других облика злостављања, јер су та места затвореног типа, те све што се дешава у њима одвија далеко од очију јавности. Стога, посебан значај у спречавању тортуре имају вансудска средства превентивног карактера која се заснивају на посетама установама у којима се налазе лица лишена слободе и контроли начина поступања према њима, указао је Пашалић.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), током 2020. године обавио 85 посета установама у којима се налазе или се могу наћи лица лишена слободе и 18 надзора над поступцима принудних удаљења странаца, те упутио 344 препоруке за отклањање утврђених недостатака и унапређење стања у тој области. У првој половини ове године НПМ је обавио 62 посете местима на којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. На основу тих посета до сада је упућено преко 90 препорука установама и ресорним министарствима.

Поред чињенице да су на нормативном плану предузети кораци у погледу превенције тортуре и унапређења поступања према лицима лишеним слободе, неопходно је обезбедити и њихову примену. За превенцију тортуре нарочито је значајно хитно спровођење ефективних истрага о свим наводима о могућем злостављању, као и адекватна подршка жртвама злостављања и извесност кажњавања извршилаца, нагласио је заштитник грађана. Такође, неопходно је развити систем континуираних обука о људским правима за све који поступају према тим посебно осетљивим групама, како поједини поступци не би прерасли у понижавајуће или нечовечно поступање.

У календару Уједињених нација 26. јун посвећен је подршци жртвама тортуре и обележава се од 1998. године широм света двоструким поводом. Тога дана, 1945. године потписана је Повеља Уједињених нација, међународни документ који државе чланице обавезује на поштовање права човека и основних слобода за све. Више деценија касније, истога дана 1987. године, ступила је на снагу Конвенција Уједињених нација против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, као један од кључних инструмената у борби против тортуре.

panel flajer