a

Заштитник грађана Зоран Пашалић, руководилац НПМ-а Наташа Тањевић и стручни сарадници те службе, у пратњи лекара судске медицине Ђорђа Алемпијевића, извршили су ненајављену и детаљну контролу услова у којима бораве деца ометена у развоју у дому „Колевка“ у Суботици.

„У суботу 24. јула 2021. године проверавали смо да ли су услови у овом дому у складу са потребама деце ометене у развоју. С обзиром да је контрола била ненајављена сматрам да је оно што смо тамо затекли реално стање услова у том дому“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

У Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ је смештено више од 100 деце са различитим врстама физичких и менталних инвалидитета а код неких су ти инвалидитети вишеструки, и свима њима је потребна посебна нега и брига, казао је Пашалић.

„Веома је тешко неку од те деце изместити у хранитељску породицу због потреба двадесетчетворочасовне нега медицинских стручњака из више области“, навео је Пашалић.