a

b_300_0_16777215_00_images_2020_NPM.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 30. августа 2021. године ненајављену посету Полицијској управи у Смедереву и то Саобраћајној полицијској испостави и Полицијској станици Велика Плана.

Током ових посета, НПМ је наставио са својим активностима које су везане за праћење начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима и обавио ненадзирани разговор са једним лицем које je у тренутку посете било задржано у СПИ Смедерево.

Пре обављања посета наведеним полицијским станицама тим НПМ-a је у Окружном затвору у Смедереву разговарао притвореним лицима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења.

Професионално поступање руководства и свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.