a

Представници Заштитника грађана су, након сазнања из медија о сумњама на тежак положај и неадекватне услове у којим живе вијетнамски радници у Зрењанину, заједно са представницима Полицијске управе у том граду обишли објекте чију забрану је полиција наложила и утврдили да се у њима налазе боце за ТНГ и бурад за дизел што представља опасност по животе тих људи.

Делегација Заштитника грађана је у среду 17.11.2021. године разговарала са представницима ПУ Зрењанин, као и са радницима и представницима фирме која ангажује раднике из Вијетнама. Заштитник грађана је сазнао да сви ангажовани страни радници имају уредну пријаву и радну дозволу.

Заштитника грађана су представници ПУ Зрењанин обавестили да је Сектор за ванредне ситуације МУП-а у уторак 16.11.2021. године обавио надзор у објектима у којима су смештени радници и одмах донео решење о забрани употребе два објекта у сврху становања у којима су смештени радници, као и држање боца за ТНГ и буради за дизел гориву који су тамо затечени, због опасности која од њих може настати.

Заштитник грађана је тражио да се радницима из Вијетнама обезбеде бољи услови смештаја, а ПУ Зрењанин је информисала представнике ове институције и да је о свему обавестила Више јавно тужилаштво у Зрењанину како би утврдило да ли је дошло до извршења неког од кривичних дела.

Заштитник грађана је информисан и да је Инспекција рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавила надзор, као и да је Центар за заштиту жртава трговине људима, као независна установа социјалне заштите, предузимао мере из своје надлежности.

Заштитник грађана ће тражити информације од Инспекције рада и Центра за заштиту жртава трговине људима о активностима које су предузели у овом случају, као и од МУП-а о утврђеном стању током надзора над реализацијом решења којим је забрањена употреба два објекта за становање.