a

Заштитник грађана Зоран Пашалић пожелео је свим грађанима Републике Србије у наредној години добро здравље и успех на свим животним плановима, уз оцену да ће у наступајућој 2022. години ова институција радити уз додатно ојачану независности и ефикасност поступања по новом Закону о Заштитнику грађана.

„Свим грађанима Србије у новој 2022. години желим пре свега добро здравље, а затим просперитет, успех и срећу. У наредној години, а у оквиру додатних надлежности које су нам додељене новим Законом о Заштитнику грађана, фокусираћемо се на то да кроз контролу правилности и законитости рада надлежних органа помогнемо грађанима да ефикасније и брже остваре своја права“, рекао је Пашалић.

„У години за нама остварили смо велики број циљева, од којих су најважнији пораст поверења грађана у Заштитника грађана и усвајање новог Закона о Заштитнику грађана којим су унапређени независност и ефикасност поступања ове институције“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је навео да о порасту поверења грађана у Заштитника грађана насликовитије говори повећан број обраћања и поднетих притужби овој институцији, међу којима су и даље најбројнија обраћања због социо-економских питања, али да је у порасту и број обраћања због рада судске управе и локалних самоуправа.

„Као једина национална институција за заштиту људских права која има уставни ранг, веома смо свесни одговорности коју имамо и изазова који су пред нама после усвајања новог закона. Свакако, приоритет ће нам бити потпуна заштита права свих грађана и кориговање рада надлежних органа“, рекао је Пашалић.