a

b_300_0_16777215_00_images_20220412celija.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 4. и 5. априла 2022. године посетио две полицијске станице у оквиру Полицијске управе у Зајечару: ПС Књажевац и ПС Сокобања.

Обе посете су биле ненајављене и обављене ради контроле начина остваривања основних права доведених и задржаних лица, која су уједно и гаранција против злостављања: права на приступ лекару и адвокату и права да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, као и начина на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Посета ПС Књажевац је била ноћна и у тиму су били правник из Заштитника грађана и представница Одбора за људска права Ваљево. Тим за посету ПС Сокобања чинили су правник из Заштитника грађана и представник Центра за интеграцију младих.

Сарадња са полицијским службеницима је била добра и професионална, што је пример добре праксе у поступању органа приликом посете НПМ-а.