a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 14. априла 2022. године ненајављену, тематску посету Окружном затвору у Новом Саду. Посета је обављена у циљу праћења поступања завода према лицима лишеним слободе која се налазе на извршењу дисциплинске мере упућивање у самицу или посебне мере усамљење, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе, њиховом положају и остваривању њихових права. Током посете, тим НПМ-а је обавио ненадзиране разговоре са појединим осуђеним лицима који су се налазили на извршењу дисциплинске мере упућивање у самицу, извршен је увид релевантну документацију, као и обилазак просторија намењених за извршење наведених мера.

Кључни налази из посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима посвећене наведеној теми.

Професионално поступање руководства и запослених у заводу током трајања посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.