a

b_300_0_16777215_00_images_20220420Geront1.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 19. априла 2022. године Геронтолошки центар у Крагујевцу. Посета је била контролна, у циљу праћења поступања по препорукама из извештаја НПМ о посети том центру – блоку за појачан надзор из 2019. године.

Тим НПМ-а је разговарао са директорком установе и члановима стручног тима, обишао објекат у којем се налазе зависни корисници, просторије у којима су смештени и заједничке просторије, и извршио увид у релевантну документацију и евиденције.

Током обиласка, обављени су и ненадзирани групни разговори са појединим корисницима. Корисници су се похвално изразили о поступању запослених према њима и истакли да никада нису били изложени било каквом насиљу, злостављању и нехуманом или понижавајућем поступању.

Сарадња директорке и запослених у установи са тимом НПМ је од почетка посете била потпуна и конструктивна, уз пуно разумевање важећих прописа и стандарда и испуњавање законске обавезе сарадње органа управе са Заштитником грађана, те је тиму НПМ-а омогућено несметано обављање контролне посете и пружене су све информације од значаја за остварење циља посете.