a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић оценио је данас да је положај деце у Републици Србији побољшан у односу на претходне године, али да су и даље у ризику од кршења права деца која припадају осетљивим друштвеним групама и нагласио да се њихова заштита може унапредити координисаном сарадњом свих друштвених чинилаца.

„Деца са инвалидитетом, деца припадници ЛГБТ заједнице, ромска деца, деца мигранти и она која су без пратње дошла у нашу земљу, као и деца која живе и раде на улици су и даље у ризику од разних злоупотреба којима се крше њихова права“, изјавио је Пашалић поводом 1. јуна – Међународног дана детета.

Пашалић је истакао да породица, рођаци, наставници а посебно надлежни органи морају да уложе додатне напоре да деца из осетљивих категорија друштва могу да уживају сва права која им припадају, као и да ефикасно и координисано реагују уколико дође до кршења њихових права.

На Међународни дан детета, Сектор за права детета Заштитника грађана започео је тродневну обуку чланова Панела младих саветника Заштитника грађана за спровођење истраживања о вршњачком насиљу у школама и над маргинализованим групама, након чега ће млади панелисти Заштитника грађана спровести истраживање у својим школама а Заштитник грађана израдити посебан извештај. Обука се одржава уз подршку Европске Уније и Савета Европе.

Заменица заштитника грађана Јелена Стојановић рекла је на почетку обуке да је важно препознати и прибележити све облике вршњачког насиља и да ће добијени резултати бити упоређени са подацима добијеним из истраживања Заштитника грађана које је урађено пре 10 година.