a

Поводом обележавања Светског дана заштите животне средине заштитник грађана Зоран Пашалић подсећа на значај Уставом загарантованог права на здраву животну средину и потребу већег залагања како органа јавне власти тако и свих грађана заједно у циљу обезбеђивања здравих услова живота и побољшања његових квалитета.

Досадашња обраћања грађана Заштитнику грађана указују да грађане муче стални проблеми у тој области попут буке, загађења ваздуха и воде, непријатних мириса и отпада, али и да грађани и даље нису у довољној мери свесни значаја здравог окружења у ком живе.

Сходно Уставу Републике Србије, свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Заинтересовани грађани имају право да учествују у поступцима доношења одлука, као и на правну заштиту у области екологије. Предуслов, међутим, за учешће грађана јесте и подизање еколошке свести, што је процес који се у нашој земљи и даље споро одвија. Са друге стране, већа ангажованост органа јавне власти, одређивање најважнијих циљева и издвајање додатних буџетских средстава за ову намену значајно би допринело решавању највећих проблема у тој области.

Важно је овим путем нагласити и да право на здраву животну средину подразумева и обавезу свих нас да је чувамо и побољшавамо. Сви смо подједнако одговорни за квалитет окружења у којем живимо и због тога сви морамо бити подједнако свесни последица својих активности по животну средину, те настојати да, што је могуће више, умањимо све штетне утицаје. Само ћемо на тај начин обезбедити и омогућити достојанствен живот и благостање, како за садашња тако и за будућа поколења, наглашава Пашалић.

Заштитник грађана ће наставити да предузима све неопходне мере у циљу заштите права на здраву животну средину и унапређења опште свести о значају очувања и заштите средине у којој сви заједно живимо.