a

На данашњи дан обележавамо двадесет година од када је успостављен дан који нас подсећа да је преко 200 милиона деце широм света изложено злоупотреби одраслих и да због експлоатације немају право на правилан раст, развој, на срећно детињство. Дечји рад представља кршење основних људских права, стога морамо заједничким напорима обезбедити амбијент у друштву у којем дечји рад неће бити прихватљив било у породици, било ван ње. Елиминација дечјег рада мора бити наш заједнички циљ, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 12. јуна, Међународног дана борбе против дечјег рада.

Деца-радници, гурнута против своје воље у рад непримерен њиховом узрасту искључена су из система образовања или им је отежан приступ школовању. Такође, отежан им је приступ услугама и мерама здравствене и социјалне заштите и заштите од насиља, злостављања, занемаривања и експлоатације, оцена је коју Заштитник грађана редовно понавља у својим извештајима.

Због своје рањивости, деца се често искоришћавају вишеструко, кроз више видова експлоатације. Најчешће су то деца из маргинализованих група, која се баве просјачењем, без родитељског старања, изолована, видљива су на улици, али не увек и за државу.

На жалост, експлоатација детета је најчешћа у породици, тамо где оно нема никакву свест о томе да је злоупотребљено. Зато, читава заједница мора бити едукована да би разумела да дечји рад никад и нигде не сме постојати.