a

Заштитник грађана покренуо је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Центра за социјални рад Горњи Милановац, као и Министарства унутрашњих послова након сазнања из медија да је у Горњем Милановцу ухапшен мушкарац због сумње да је две године вршио обљубу над девојчицом од 13 година.

Институција Заштитника грађана је од центра за социјални рад затражила информације о томе да ли је породица девојчице од раније на евиденцији ЦСР Горњи Милановац, те које активности је центар предузео у претходном периоду у циљу заштите права и најбољих интереса деце из те породице. Од МУП-а је затражен извештај о активностима које је надлежна полицијска управа предузела у наведеном случају.

Заштитник грађана се обратио и Центру за заштиту жртава трговине људима и затражио информације о евентуалном поступању у овом случају као и другом сличном случају у вези са истим ухапшеним мушкарцем. Органи тражене информације треба да доставе у року од 15 дана.