a

Полицијска управа Крагујевац поступила је по свим препорукама Заштитника грађана које је институција упутила обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре. НПМ је 19. априла 2022. године обавио редовне, ненајављене посете ПУ у Крагујевцу – седиште и Саобраћајну полицијску испоставу, као и КПЗ Крагујевац – Одељење притвора, те је у извештају упутио препоруке ради унапређења рада запослених службеника и положаја задржаних лица.

ПУ Крагујевац је обавестио НПМ да ће се сва лица лишена слободе писмено обавештавати о њиховим правима уручивањем одговарајућег обрасца. Полицијски службеници ће надзор над задржаним лицима вршити и повременим обиласцима и разговорима са њима, а у записнике о задржавању ће уносити податке о томе. У записнике о задржавању ће се уносити и подаци о времену када је члан породице или друго блиско лице задржаног обавештено о његовом лишењу слободе. ПУ Крагујевац ће дату упутства полицијским службеницима да у записнике о задржавању уносе све податке од значаја за остваривање права задржаних лица на приступ браниоцу. Лицима која су задржана друже од 12 сати ће се обезбедити барем један комплетан оброк. Такође, НПМ је обавештен и да су поправљене чесме у просторијама за задржавање, које у тренутку наше посете нису биле у функцији.

НПМ је извештају још једном указао Казнено-поправном заводу Крагујевац, који је посетио ради разговора са притвореницима на околности поступања полиције приликом лишавања слободе, на значај првог лекарског прегледа по пријему у завод и начин на који би требало да буде обављен.