a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је мушкарац у селу Страчево код Петровца на Млави испред породичне куће из ватреног оружја убио супругу а затим извршио самоубиство, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од МУП Србије - ПУ Пожаревац - ПС Петровац на Млави тражи да га у року од 15 дана обавести да ли је раније било пријава насиља у тој породици, које мере су предузимали да се заштити жртва насиља у породици и санкционише извршилац, да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу и шта је полиција предузела након сазнања о овом случају.

Од Центра за социјални рад Петровац на Млави Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести да ли је породица била на евиденцији тог центра, да ли је раније било пријава за породично насиље, које мере су предузели да би се пружила подршка жртви насиља, као и које мере су предузете након сазнања о овом случају.