a

b_300_0_16777215_00_images_20221003obuka4.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана последњих година бележи стални пораст броја притужби грађана на повреде економско-социјалних права због чега ће ова институција радити на већој промоцији и унапређењу заштите људских права у тој области, посебно права старијих жена на селу, изјавила је заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић.

"Појачаћемо активности на промоцији и унапређењу заштите економско-социјалних права, пре свега права старијих жена на селу, кроз праћење спровођења Ревидиране Европске социјалне повеље", рекла је Стојановић на почетку обуке за запослене у Институцији Заштитника грађана, организованој у оквиру пројекта "Јачање капацитета Заштитнику грађана у заштити и промоцији економско-социјалних права" који подржава Савет Европе.

b_300_0_16777215_00_images_20221003obuka5.jpegСтојановић је навела да извештавање по Ревидираној Европској социјалној повељи, у односу на друге механизме за заштиту људских права, подразумева учесталије ангажовање уз достављане специфичних и детаљних информација и да такав приступ омогућава ефикасније праћење спровођења Повеље и остваривања економско-социјалних права у државама чланицама Савета Европе.

Заменица Заштитник грађана је поновила да су старији, а посебно старије жене на селу, део популације који је у недовољно видљив и недовољно гласан о свом неповољном положају, пре свега у погледу остваривања права из социјалне и здравствене заштите као и пензијско-инвалидског осигурања.

Стојановић је рекла да Заштитник грађана настоји да кроз актуелни пројекат развије функционални механизам за праћење одређених одредби Ревидиране Европске социјалне повеље и оснажи капацитете за извештавање ка Европском комитету за социјална права, што подразумева продубљивање сарадње са министарствима, јединицама локалне самоуправе, Републичким заводом за статистику и са организацијама цивилног друштва.

b_300_0_16777215_00_images_20221003obuka2.jpegЗаменица шефа Мисије Савета Европе у Репблици Србији Нађа Ћук изјавила је на обуци да Институција Заштитника грађана, као независна институција за заштиту људских права у „А статусу“ има важну улогу у промоцији и заштити људских права у Републици Србији и јак мандат у области унапређења економско-социјалних права.

Ћук је навела да Савет Европе подржава Институцију Заштитника грађана у области јачања капацитета унапређења и заштите економско-социјалних права и изразила задовољство што се рад Савета Европе у оквиру активности на заштити људских права континуирано шири у Србији.

Свој рад и искуства запосленима у Институцији Заштитника грађана представили су представници националних институција за заштиту људских права Ирске и Словачке, као и представница Савета Европе из Одељења за социјална права.