a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић оценила је данас да би потенцијално оснивање посебне институције за заштиту права детета довело до фрагментације заштите права детета на националном нивоу и да не би допринело унапређењу права детета.

"Србија већ има институцију за заштиту права детета и то у највишем А статусу а то је Заштитник грађана. Оснивање нове институције која би се поред Заштитника грађана бавила заштитом права детета, посебно у време економске кризе, неће унапредити права детета и представљаће велики финансијски изазов за државу", рекла је Стојановић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Стојановић је на скупу „Дијалог о правима детета – Србија по мери детета“, који је организовало удружење Центар за права детета, подсетила да по новом Закону о Заштитнику грађана, усвојеном у новембру 2021. године, ова институција, поред већ постојећег Сектора за заштиту права детета, има и положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета.

"И Комитет Уједињених нација за права детета дао је препоруку да се у ситуацијама ограничених ресурса пажња мора посветити томе да се расположиви ресурси користе на најефикаснији начин за унапређење и заштиту људских права, укључујући и дечја права", рекла је она.

Стојановић је изразила бојазан да ће, с обзиром на тешку економску ситуацију која је захватила цео свет, у наредним годинама велики изазов бити да се сачува постојећи ниво заштите права детета и остваре додатни помаци у њиховој заштити.