a

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је током последњих посета полицијским управама и полицијским станицама у њиховом саставу констатовао да је започето коришћење измењене евиденције о доведеним и задржаним лицима, у којима је предвиђено да се уписују и подаци од значаја за остваривање права доведених и задржаних лица на приступ браниоцу. Tо су подаци о браниоцу (да ли је сопствени или додељен по службеној дужности, име и презиме), као и датуми и времена контактирања браниоца, приступања у службене просторије и обављања разговора са лицем.

На тај начин, поступљено је по препоруци коју је НПМ упутио Министарству унутрашњих послова у априлу 2021. године да унапреди евидентирање остваривања права доведених и задржаних лица на приступ браниоцу, имајући у виду да постојеће евиденције о доведеним и задржаним лицима по правилу нису садржале све релевантне податке.

МУП је у одговору НПМ-у у јуну 2021. године најавио да ће изменити евиденције у складу са упућеном препоруком, и од тада је редовно извештавао о напретку тих активности. Истовремено, НПМ је уочавао да су поједине полицијске станице почеле да евидентирају релевантне податке у већ постојеће формуларе, што је НПМ истицао као пример добре праксе. Такође, НПМ редовно прати начин остваривања права задржаних лица на приступ браниоцу и посећеним полицијским управама је упућивао препоруке да почну да евидентирају податке о приступу браниоцу у постојећу електронску евиденцију са очекивањем да ће измене евиденције омогућити потпунији унос и јаснији преглед података. Полицијске управе су обавестиле НПМ да су препоруке прихваћене и да ће се у складу са њима поступати у будућем раду.

НПМ ће у оквиру својих редовних активности наставити да прати начин остваривања права задржаних лица на приступ браниоцу, имајући у виду значај који остваривање тог права има за превенцију недозвољеног поступања према лицу лишеном слободе, посебно у првим сатима лишења слободе. Могућност да лица која полиција лиши слободе имају приступ браниоцу представља важан механизам заштите од злостављања - постојање те могућности има одвраћајући ефекат од лошег поступања, а бранилац је у ситуацији да предузме одговарајуће радње у заштити права и интереса свог брањеника уколико уочи да је до злостављања дошло.

Препоруку НПМ-а и одговор органа о поступању можете наћи овде.