a

b_300_0_16777215_00_images_20221020DomTutin.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић је 17.октобра 2022. године обавио ненајављену посету Дому за лица ометена у менталном развоју у Тутину. Посета је била контролна у циљу праћења поступања по препорукама из извештаја НПМ-а о посети тој установи из 2018. године. Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије.

Сарадња запослених у установи са тимом НПМ-а је била потпуна, уз испуњавање законске обавезе сарадње органа управе са Заштитником грађана, те је тиму НПМ-а омогућено несметано обављање контролне посете.

Чланови тима НПМ-а добили су све потребне информације, извршен је увид у релевантну документацију и обилазак установе, као и обављање ненадзираних разговора са корисницима.