a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 17.октобра 2022. године ненајављену посету Полицијској станици у Тутину.

Током посете НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права доведених и задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, извршио увид у предмете о задржавању лица и обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Професионално поступање свих полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.