a

b_300_0_16777215_00_images_20221104KonfCaritas.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић учествовала је 27. октобра 2022. године на регионалној конференцији под називом „Цивилни сектор у заштити менталног здравља“, која је организована у Београду од стране  Caritas Србије, у оквиру регионалног пројекта SOCIETIES који финансира Европска унија. На конференцији је присуствовао велики број представника цивилног сектора из региона и установа које се баве менталним здрављем, који су разменили искуства и праксе у вези са развојем служби за заштиту менталног здравља у заједници у својим земљама и улози цивилног сектора у заштити менталног здравља.

b_300_0_16777215_00_images_20221104KonfCaritas2.jpegДр Тањевић је током излагања на тему „Заштита менталног здравља је питање људских права“, представила активности Заштитника грађана које су усмерене на унапређење положаја особа са менталним сметњама, а посебно налазе и препоруке Националног механизма за превенцију тортуре из извештаја о посетама психијатријским установама и установама социјалне заштите домског типа. У оквиру закључка истакла је да је неопходно без одлагања развити мрежу служби за заштиту менталног здравља у заједници које ће пружати свеобухватну заштиту менталног здравља, уз најмање могуће рестрикције и што ближе породици, кадровски оснажити постојеће специјализоване службе при здравственим установама, обезбедити континуирану едукацију запослених у области менталног здравља повећати број специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије, развити службе за превенцију и лечење деце и младих са болестима зависности, којима услуге заштите менталног здравља морају бити једнако доступне и квалитетне и унапредити збрињавање и лечење старијих особа с менталним поремећајима. Указала је и на потребу за подизањем свести о значају менталног здравља и улагања у реформе у области менталног здравља, мултисекторску сарадњу, као и повезивање удружења, стручњака и институција на локалном нивоу на промоцији менталног здравља и борби против стигматизације.

Заштитник грађана ће наставити да прати и подржава све активности организација на пољу менталног здравља које пружају помоћ особама са менталним тешкоћама и њиховим породицама, и у том смислу реализација пројеката Caritas-а је веома значајна за социјалну инклузију особа са менталним и интелектуалним тешкоћама и процес деинституционализације, рекла је заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић.