a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић нагласила је данас да се старије жене на селу налазе у неповољном положају јер су махом социјално искључене и невидљиве, лошег су материјалног стања и отежан им је приступ социјалним и здравственим услугама.

"Старије жене на селу спадају у део популације који је недовољно видљив и недовољно гласан о свом неповољном положају. Оне не уживају у пуном обиму права из области социјалне и здравствене заштите, пре свега због недовољно развијених посебних услуга и сервиса подршке на локалном нивоу", рекла је Стојановић на конференцији "Од детињства до права на достојанствену старост – људска права и институције".

Стојановић је, на скупу који су у Новом Саду организовали Покрајински заштитник грађана и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда, навела да се старије жене на селу налазе у лошој материјалној ситуацији јер најчешће учествују у неплаћеном кућном и раду на газдинству.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана непрестано указује на потребу подизања свести о правима старијих особа, посебно старијих жена на селу. У том правцу, у пројекту који спроводимо са удружењем "Amity - Снага пријатељства" уз подршку Савета Европе, мапирали смо релевантне партнере на пољу заштите права старијих жена на селу, посебно на локалном нивоу, рекла је Стојановић.

На основу мапирања, израдили смо Регистар организација цивилног друштва које се баве заштитом и промоцијом економско-социјалних права старијих жена на селу, као и механизам за мапирање распрострањености и праћење квалитета услуге помоћи у кући као услуге социјалне заштите и услуге здравствене заштите уз уважавање социо-демографских карактеристика корисница, додала је Стојановић.

Према речима заменице Заштитника грађана, циљ овог пројекта је заштита права старијих жена на селу кроз извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље као инструмента која прокламује и подстиче пуну заштиту и уживање права старијих, посебно кроз члан 23 - Право старијих на социјалну заштиту.