a

b_300_0_16777215_00_images_2022_Jelena_Stojanovi_3_-_111_Atina.jpeg

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је данас да ће ова институција у обављању послова Националног известиоца у области трговине људима, нове надлежности коју је добила новим Законом о Заштитнику грађана из новембра 2021. године, посебну пажњу посветити деци жртвама трговине људима.

"Заштитник грађана је био веома ангажован на заштити деце жртава насиља, злостављања и трговине људима, деце у уличној ситуацији, деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом. У наредном периоду наставићемо да унапређујемо ове активности у оквиру нове надлежности Националног известиоца у области трговине људима", рекла је Стојановић у уводној речи на међународном скупу Мреже организација социјалних услуга.

Стојановић је на скупу, који је у Београду организовала организација за заштиту жртава трговине људима "Атина", навела да Заштитник грађана, као независни државни орган у највишем А статусу, активно учествује у раду Националне коалиције за спречавање дечјих бракова у Србији и да често указује на неопходност израде свеобухватне националне стратегије о сузбијању уличне ситуације код деце, као и протокола о заштити деце у уличној ситуацији.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана је истакла и да је надлежним органима Заштитник грађана указивао на неопходност заштите деце од секундарне виктимизације и трауматизације током поступака који воде правосудни органи у случајевима заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања.

Стојановић је рекла и да је Панел младих саветника Заштитника грађана, који је формиран 2010. године као облик трајног учешћа деце у раду ове институције, веома активан последњих месеци кроз обуке панелиста за преношење знања својим вршњацима о правима детета и доступним механизмима заштите, али и о правима и заштити особа из посебно рањивих категорија становништва.