a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 25. октобра 2022. године обавио надзор над принудним удаљењем држављанина Авганистана. Он је неколико дана провео у Прихватилишту за странце у Димитровграду, одакле је спроведен на Гранични прелаз Градина - Калотина.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према странцу, извршен је увид у документацију која се о њему води у прихватилишту и обављен је ненадзирани разговор са њим. Такође, пратили смо процедуре отпуста из прихватилишта, укрцавања у службено возило, превоза до граничног прелаза и предаје службеницима Републике Бугарске. И овом приликом нам је подршку пружио преводилац којег нам је обезбедио Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (УНХЦР).

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била професионална.