a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је јуна 2022. године ненајављену посету Полицијској управи у Краљеву и посетио седиште полицијске управе и полицијску станицу у Рашкој.

Полицијска управа Краљево је обавестила НПМ о поступању по препорукама из Извештаја о посети, односно да је наложено полицијским службеницима да у записнике о задржавању лица уносе податке о томе када је члан породице или друго блиско лице обавештено о његовом лишењу слободе, као и све податке од значаја за приступ задржаног лица браниоцу.

Такође НПМ је обавештен да је у ПС Рашка извршено кречење просторије за задржавање и да је на видном месту исте постављено обавештење да је под видео надзором, као и да ће се адаптацији просторије приступити пошто потребни радови буду обухваћени Планом набавки Министарства унутрашњих послова за 2023. годину.