a

b_300_0_16777215_00_images_20221107Foto.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је у петак 4. новембра обавио контролну посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу. У саставу тима за посету су били представник Заштитника грађана и представница Виктимолошког друштва Србије.

Циљ посете је био праћење поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посети КПЗ-у за жене која је обављена у априлу 2021. године и током које је НПМ пратио усклађеност са Правилима Уједињених нација о третману жена затвореница и ванзаводским мерама за жене које су учиниле кривична дела, познатих под називом Правила из Бангкока. Тај извештај, заједно са одговорима органа, је објављен у јулу 2021. године.

Током посете КПЗ-у за жене у Пожаревцу од руководства завода и руководиоца заводских служби тим НПМ-а је прибавио информације о начину на који је поступљено по упућеним препорукама и извршио увид у документацију која се односи на наведено. Даље, обишао је новоуспостављена затворена одељења у два објекта, с обзиром да је стари павиљон у којем се налазило затворено одељење расељен како би се изградио потпуно нови објекат. Такође, обавили смо више разговора са осуђеницама које су разврстане у затворено одељење, укључујући и две које су се у тренутку посете налазиле на извршењу дисциплинске мере упућивања у самицу.

Сарадња са руководством завода је, као и до сада, била добра.