a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да ће та институција са посебном пажњом пратити редовне изборе за чланове националних савета националних мањина, који ће се одржати недељу, 13. новембра 2022. године на 949 бирачких места у Републици Србији. Он је истовремено позвао припаднике националних мањина да му се обрате уколико дође до кршења њихових права.

Пашалић подсећа да чланове за националне савете бирају 23 националне мањине, од којих је 19 испунило услове за непосредне изборе, а четири националне мањине ће своје чланове бирати путем електорске скупштине.

Национални савети као тела мањинске самоуправе остварују своја овлашћења у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писама, те Заштитник грађана позива припаднике националних мањина да искористе своје бирачко право и изађу на изборе у што већем броју.

Према закљученом посебном бирачком списку утврђено је да је 19 националних мањина испунило услов за непосредне изборе (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, пољска, ромска, руска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, чешка), док четири за изборе путем електорске скупштине (горанска, македонска, црногорска и хрватска), с тим да Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије по закону врши функцију националног савета и не учествује у изборном процесу.