a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић данас је поново указала на неопходност подизања свести о правима старијих особа, посебно старијих жена на селу које су у веома неповољном положају пре свега због недовољно развијених посебних услуга и сервиса подршке на локалном нивоу.

"Старије жене на селу не уживају у пуном обиму права из области социјалне и здравствене заштите. Оне су често изложене дискриминацији, а неретко су изложене злостављању и трпе насиље, најчешће финансијско, које веома често не умеју да препознају", рекла је Стојановић на скупу о остваривању економских и социјалних права старијих жена на селу у селу Злот код Бора.

На скупу, који је организовао Заштитник грађана у сарадњи са удружењем "Снага пријатељства - Amity", су поред старијих мештанки села Злот, активно учествовале и представнице удружења "Кокоро" из Бора, удружења Влаха "Примавера" из Злота, као и женског актива удружења пензионера из Бора и из села Злот. 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Стојановић је присутнима представила економска и социјална права чије уживање им је гарантовано у контексту Ревидиране Европске социјалне повеље и прописа Републике Србије, као и механизме заштите тих права и позвала да се обрате Заштитнику грађана уколико сматрају да су им права повређена поступањем или непоступањем органа управе.

Председница удружења "Снага пријатељства - Amity" Надежда Сатарић је са учесницама скупа разговарала о проблемима са којима се сусрећу у остваривању економских и социјалних права, као и о томе које услуге социјалне и здравствене заштите су им доступне.

Скуп у селу Злот је одржан у оквиру пројекта "Јачање капацитета Заштитника грађана у заштити и промоцији економско-социјалних права, у складу са ратификованим одредбама Ревидиране Европске социјалне повеље, са посебним фокусом на унапређење остваривања права старијих жена на селу", који Заштитник грађана спроводи у сарадњи са организацијом "Снага пријатељства - Amity", уз подршку Савета Европе.

Циљ овог пројекта је заштита права ове посебно осетљиве друштвене групе кроз извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље као инструмента која прокламује и подстиче пуну заштиту и уживање права старијих особа.